Details of Grama Niladari

Grama Niladhari
Division
Grama Niladhari Name Contact No.

Ginnaliya east

Ms.W.W.U.Sandya  0703707316

Ketawala

Mr.K.D.Darmasena  0717057640

Ginnaliya west

Mr. L.Vijithananda  0716600391

Ginnaliya North

Mr.Y.G.D.Chamara  0778858010

Ginnaliya south

Mr.A.A.Dayananda  0711061949

Pattigala 

Mrs.R.K.M.Thushari  0712167975

Keeripitiya east

Ms.W.C.M.Shamila  0713612617

Urubokka

Mr.Y.G.D.Chamara  0778858010

Mekiliyathenna

Mr. H.Jinasiri  0719067222

Heegoda

Mr. C.L.P.Gamage  0716071931

Keeripitiya west

Mr.W.P.Chithrananda  0703405220

Beralapanathara North

Ms.N.G.N.Sandamali  0713814134

Beralapanathara South

Mr. P.W.A.Pushpalal  0714285098

Kekundeniya

Mrs.K.A.sanjeewani  0711427535

Talapalakanda

Mr  B Gunathilaka  0718159537

Vijayagama

Mr.P.S.K.Yaggahavita  0718614321

Pathavita

Mr.P.S.K.Yaggahavita  0718614321

Kirilipana

Mr. C.P.Rajapaksha  0711554770

Batandura north

Mr. P.L.Yaggahvita  0713814332

Moragala

Mrs.H.M.G.C.Dilrukshi  0713740928

Mologgamuwa north

Mr. H.G.C.Priyadarshana  0713814139

Mologgamuwa south

Mr  H.G.C.Priyadarshana  0713814139

Batandura south

Mr. P.L.Yaggahavita  071384332

Dampahala east

Mrs W.G.R.Malkanthi  0717161778

Dampahala west

Mr. A.P.P.Athauda  0714080105

Hulankanda

Mrs.C.Liyange  0766137818

Pasgoda

Mr. J.G.Deshapriya  0718231614

Andaluwa

Mrs. H.A.C.Lakmali  0716990840

Bengamuwa east

Mrs. R.P.S.Deepika  0776861755

Poddeniya

Mr P.G.Jinadasa  0771837667

Bengamuwa west

Mrs.Pushpakanthi weerasingha  0778648559

Bengamuwa south

Mr. S.Kirambage  0756038164

Panakaduwa east

Mrs.M.S.Madarasingha  0714438316

Panakaduwa west

Mrs.G.H.M.Subashini  0711260465

Rotumba west

Mrs P.L.Hatarasingha  0711520865

Rotumba east

Mrs.G.H.Gnanawathi  0765330939

Galketikanda

Mrs.J.G.Samankumari  0703707334

Napathella

Mrs.K.N.L.Kodippili  0703707318

Denkandaliya

Mr.U.T.J.Kandage  0713814507

Mawarala

Mr.J.G.Deshapriya  0718231614

Ehelakanda

Mrs.D.D.N.Subasingha  0772579199

Gomila

Mrs.P.A.Shyamali  0712583171

Puwaggahahena

Mrs.P.A.Shyamali  0712583171

News & Events

09
Jan2020

2020 සඳහා රාජකාරි ඇරඹීම

2020 නව වසර සඳහා රාජකාරි ඇරඹීම පස්ගොඩ...

09
Jan2020

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ රාජකාරී ඇරඹුම

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලයේ නව ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top